Επίσκεψη στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου μας μαθητές της Α΄ Λυκείου επισκέφθηκαν το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν από την αντιπρόεδρο του τμήματος κ. Φωτεινή Αραμπατζή για τις δυνατότητες μελλοντικής φοίτησης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν σε όλους τους χώρους του τμήματος και συμμετείχαν σε ασκήσεις και μετρήσεις με τη συμβολή μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.

Ευχαριστούμε θερμά το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του τμήματος για την άψογη οργάνωση και φιλοξενία.