ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, το πλήρως αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της ComputerAcademy.

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου απάντησαν σε 425 ερωτήσεις ανίχνευσης της κλίσης, των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων που έχουν, ώστε να μπορέσουν με ασφάλεια να κάνουν την σωστή επιλογή της κατεύθυνσης και του επαγγέλματος που τους ταιριάζει.

Το Άριστον Τεστ, θεωρείται το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και υλοποιείται πάντα  από εξειδικευμένο σύμβουλο στο πιστοποιημένο κέντρο του Εκπαιδευτηρίου μας.