Ένα μάθημα διαφορετικό…

Ένα μάθημα διαφορετικό από τ’άλλα πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2016, στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Ν. Σερρών.

 Οι μαθητές  της Α΄ Λυκείου παρακολούθησαν στο υπαίθριο θέατρο του σχολείου τον υπολογισμό της περιφέρειας της γης και της ακτίνας της, όπως την έκανε ο Ερατοσθένης 300 χρόνια π.Χ . Κατόπιν, υπολόγισαν  και οι ίδιοι με την ίδια μέθοδο την περιφέρεια και την ακτίνα της γης.

 Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στις μετρήσεις καθώς είχαν χωριστεί σε ομάδες με διαφορετικό αντικείμενο η καθεμιά.

Το μάθημα συντόνιζε ο καθηγητής των μαθηματικών κ. Ανδρικάκης Αθανάσιος.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κ. Μανδηλιώτη Σωτήρη και Αλεξανδρίδη Νίκο, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρείχαν μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Σερρών, για την πραγματοποίηση  αυτού του τόσο ξεχωριστού μαθήματος!