Διαδικασία εγγραφής στο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Καγκουρό”

Διαδικασία εγγραφής στο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Καγκουρό”

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 πρέπει:

  1. να συμπληρωθεί η αίτηση
  2. να παραδοθεί
  • στα σημεία εγγραφών (αναφέρονται παραπάνω) ή
  • να σταλεί με faxστο 23210-51885 ή
  • να σταλεί με emailστο info@aristotelio.gr
  1. να πληρωθεί το ποσό 12,5 €
  • στα σημεία εγγραφών ή
  • με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHAμε αριθμό:

GR9801408570857002002009499 

(αντίγραφο του καταθετηρίου να παραδοθεί ή να σταλεί με faxστο 23210-51885 ή με email στο info@aristotelio.gr)

Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν και αυτοί που δεν δηλώσουν συμμετοχή, αλλά παρουσιαστούν την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού 30 λεπτά πριν την έναρξη του. Σ’ αυτή την περίπτωση τα δώρα της οργανωτικής επιτροπής για τη συμμετοχή, θα παραληφθούν μετά την ανακοίνωση των διακριθέντων (περίπου ένα μήνα μετά τον διαγωνισμό).

Για λόγους καλής οργάνωσης του διαγωνισμού είναι καλύτερο να γίνεται η εγγραφή εγκαίρως.