Χορήγηση Υποτροφιών για μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Το Αριστοτέλειο επιβραβεύει τους άριστους

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών από την ίδρυση του πιστό στην βασική του αρχή της προσφοράς στην παιδεία και πιστεύοντας ότι η άμιλλα είναι το οξυγόνο της εκπαίδευσης και κινητήρια δύναμη κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας, το σχολικό έτος 2022-2023 ξεκίνησε την υλοποίηση ενός προγράμματος υποτροφιών με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής άμιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών.

Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με επιτυχία και συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συνεπώς, το Αριστοτέλειο θα απονείμει για το σχολικό έτος 2023 – 2024 σε μαθητές:

(A) της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού τρεις (3) υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης»  με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση σε εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Οι ενότητες εξέτασης θα είναι:

  • Ελληνική γλώσσα (κατανόηση κειμένου)
  • Μαθηματικά

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα ύλη της Πρωτοβάθμιάς Βαθμίδας Εκπαίδευσης.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και για τις δύο ενότητες θα είναι 120 λεπτά.

Επιτυχόντες στις εξετάσεις θα θεωρούνται οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα του Γυμνασίου και η παρεχόμενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται

  • 100% για τον 1ο επιτυχόντα
  • 70% για τον 2ο επιτυχόντα
  • 40% για τον 3ο επιτυχόντα

Η διατήρηση της υποτροφίας θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών θα προάγεται στην επόμενη τάξη με γενικό μέσο όρο 19 και άνω.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων η αντίστοιχη υποτροφία απονέμεται σε όλους τους ισοβαθμούντες.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η 29η Απριλίου 2023 (ώρες 10:00-13:00).

Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω υπερσύνδεση:

«Υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης»

Δείγματα θεμάτων του περσινού διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής για τις υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης» ορίζεται η Παρασκευή 28η Απριλίου 2023.

(B) των τάξεων Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου υποτροφίες «Δεξιοτήτων», με αποδεδειγμένες αθλητικές, πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις.

Ο αριθμός των υποτροφιών «Δεξιοτήτων»,  στο σύνολο τους για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι 12 και κατανέμονται ως εξής:

Β΄ Γυμνασίου:3 μαθητές
Γ΄ Γυμνασίου:3 μαθητές
Γ΄ Λυκείου:6 μαθητές

Για τις υπόλοιπες τάξεις (Α΄ γυμνασίου, Α΄ Λυκείου & Β΄ Λυκείου), οι τυχόν υποτροφίες θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για τα επόμενα έτη φοίτησης της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, εφόσον ο μαθητής θα συνεχίσει να πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο σχολείο, το δε ύψος αυτής θα είναι έκπτωση 40% στα δίδακτρα του κάθε σχολικού έτους.

Ειδικότερα, οι αθλητικές υποτροφίες θα απονέμονται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή αθλητικών δεξιοτήτων, με κριτήριο τις αθλητικές διακρίσεις, συστάσεις προπονητών και αθλητικών παραγόντων.

Για τις λοιπές δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον πανελλήνια διάκριση.

Η επιλογή των υποτροφιών «Δεξιοτήτων» θα γίνει μετά το πέρας της επιλογής των υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης».

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής για όλες τις τάξεις και των δύο βαθμίδων ορίζεται η Κυριακή 28 Μαΐου 2023.

Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω υπερσύνδεση:

«Υποτροφίες «Δεξιοτήτων»