Αριστοτέλειο, συνώνυμο της επιτυχίας

Ο τομέας της Αγγλικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών έδωσε για ακόμη μια χρονιά τα διαπιστευτήρια του.

Με την μεθοδική διδασκαλία και σωστή προετοιμασία της έμπειρης ομάδας των Καθηγητών μας, οι μαθητές μας πέτυχαν στις εξετάσεις και άγγιξαν το απόλυτο.

ΣυγχαρητήριαστουςμαθητέςμαςγιατιςεξαιρετικέςεπιδόσειςτουςσταπτυχίαFCE (First Certificate in English) , ECCE (Examination for the Certificate in English) , ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) καιLRN.

Στο σύνολο των πτυχίων αγγίξαμε το ποσοστό επιτυχίας 90%.

Αναλυτικά για τα πτυχία:

  • LOWER Επίπεδο B2 (CAMBRIDGE – MICHIGAN – LRN) 96%
  • PROFICIENCY Επίπεδο C2 (MICHIGAN – LRN) 88%

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την επιτυχία τους και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στην ζωή τους.

Τα συγχαρητήριά μας και στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό για την σωστή προετοιμασία, καθοδήγηση και στήριξη των μαθητών.