Αναπαράσταση εικονικής δίκης από μαθητές μας

Διδακτική επίσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών πραγματοποίησαν μαθητές και μαθήτριες της τρίτης τάξης του Γυμνασίου και της πρώτης τάξης του Λυκείου του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών. Σκοπός της διδακτικής επίσκεψης ήταν να κατανοήσουν τη σημασία της απονομής δικαιοσύνης, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της, ως μέσου που δεν έχει μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί και στο σωφρονισμό, καθώς και στην αποτροπή των αξιόποινων πράξεων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές, με τη συνοδεία των κυρίων Αλεξιάδη, Μπότσιου και Μπαμπαΐτη- εκπαιδευτικών του σχολείου μας- παρακολούθησαν την ακροαματική διαδικασία του τριμελούς δικαστηρίου και κατόπιν δέχτηκαν επεξηγήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη δομή των δικαστηρίων και το ρόλο των δικαστικών λειτουργών. Συμμετείχαν, τέλος, σε αναπαράσταση εικονικής δίκης, παρουσία της Επιμελήτριας Ανηλίκων κ. Ελ. Χατζηβασιλείου και του συνεργαζόμενου εθελοντή δικηγόρου στην αίθουσα του Πρωτοδικείου.

Αν στόχος ενός σύγχρονου σχολείου και ενός εμπνευσμένου εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ολιστική καλλιέργεια των μαθητών, τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις μετά βεβαιότητας τον προάγουν, όπως μας δήλωσαν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας που συμμετείχαν ενθουσιωδώς στο πρόγραμμα. Προσβλέπουμε στη συνέχιση τέτοιων δράσεων και είμαστε αποφασισμένοι σα σχολείο να τις παρακολουθούμε και να τις υποστηρίζουμε.