Εκδήλωση ετήσιας κοπής πίτας Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών

Εκδήλωση ετήσιας κοπής πίτας Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς όλα τα μέλη της οικογένειας του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών (μαθητές, εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών) Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών το Σάββατο 13 Ιανουαρίου