Το Αριστοτέλειο στην εκστρατεία «Decade on Ecosystem Restoration 2021 – 2030»

Το Αριστοτέλειο στην εκστρατεία «Decade on Ecosystem Restoration 2021 – 2030»

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΟΗΕ «Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030» («Δεκαετία για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων 2021-2030» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο του Αριστοτελείου