Νέα-Ανακονώσεις

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές για τη συμμέτοχή τους στον Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» στο εξεταστικό κέντρο του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών. Επιπλέον αξίζουν έναν επιπλέον έπαινο οι