Νέα-Ανακονώσεις

Μια αγκαλιά για τους τρόφιμους του Κε.Πε.Π. Σιδηροκάστρου

Μια αγκαλιά για τους τρόφιμους του Παραρτήματος Αποθεραπείας Ατόμων με αναπηρία Σερρών (πρώην Κε.Πε.Π. Σιδηροκάστρου). «Το Παράρτημα (πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου) είναι μία δομή κλειστής φροντίδας στην οποία παρέχεται περίθαλψη και