Διακριθέντες του διαγωνισμού “Καγκουρό” 2015

Διακριθέντες του διαγωνισμού “Καγκουρό” 2015

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Σχολείο προέλευσης ΤΑΞΗ ΓΙΕΧΟΥ ΒΛΑΧΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ     Β Δημοτικού ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ     Β