Επιτυχόντες πτυχίων πληροφορικής 2015 (Μάιος)

Επιτυχόντες πτυχίων πληροφορικής 2015 (Μάιος)

97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πληροφορικής, οι μισοί εκ των οποίων πέτυχαν άριστη βαθμολογία (μεγαλύτερη του 90%) !!!! Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις πληροφορικής που διεξήχθησαν στο