Νέα-Ανακονώσεις

Αποτελέσματα εξετάσεων Michigan (2013)

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Παρακάτω αναφέρονται τα ονόματα των επιτυχόντων. Εξεταστική Μαΐου 2013 Επίπεδο Β2 Χατζόγλου Βασιλική Μαρμαρέλη Φανή