Νέα-Ανακονώσεις

Επιτυχόντες στα πτυχία Αγγλικών (2012 καλοκαιρινής περιόδου)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε ξεχωριστούς πίνακες ανά επίπεδο, τους επιτυχόντες στα πτυχία Αγγλικών την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2012 Περίοδος: Μαΐου 2012 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β1 (Edexel Lavel 2)