Νέα-Ανακονώσεις

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου οι μαθητές του Αριστοτελείου παρέδωσαν τα είδη που συγκέντρωσαν για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Ιεράς Μητρόπολης σε αντιπροσωπεία Ιερέων της Μητρόπολης. Η ανταπόκριση των παιδιών στο