Νέα-Ανακονώσεις

Το Αριστοτέλειο επισκέπτεται τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας.

Την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους , το Αριστοτέλειο πραγματοποίησε μια ημερήσια εκδρομή στην πόλη της Βέροιας. Πριν όμως από την άφιξη στην πόλη, το σχολείο επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό