Νέα-Ανακονώσεις

Οι καθηγητές του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου

  Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1  Αλεξιάδης Κων/νος Γυμναστής 2  Ανδρικάκης Αθανάσιος Μαθηματικός 3  Γαιτάνη Ελένη Φιλόλογος 4  Ζήσης Νικόλαος Φυσικός 5  Ηλιοπούλου Στεφανία Γαλλικής Φιλ. 6  Θεολόγου Απόστολος Μαθηματικός