Νέα-Ανακονώσεις

On-line Υπηρεσίες

Οι On-line Υπηρεσίες του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου δίνουν στους Μαθητές (τωρινούς και παλαιότερους) αλλά και στο ευρύτερο κοινό, τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα σύνολο από Διαδικτυακές Παροχές. Απλά, κάντε κλικ στην