Νέα-Ανακονώσεις

Διακρίσεις

Το σχολείο μας στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του έχει να επιδείξει αξιόλογες διακρίσεις πανελλήνιας εμβέλειας. Ενδεικτικά, κάποιες από τις διακρίσεις των μαθητών μας: Συμμετοχή στην βουλή των εφήβων με