Σύλλογοι

Ως κομμάτια των Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου, λειτουργούν οι παρακάτω Σύλλογοι.

α. Σύλλογος Αποφοίτων
β. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
γ. Αθλητικός Σύλλογος Αριστοτέλης
 
Διαλέξτε την κάθε μια επιμέρους ενότητα για εκτενέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις Δραστηριότητες του κάθε Συλλόγου.
(Πληροφόρηση για τις Εξελίξεις και τα Νέα του εκάστοτε Συλλόγου, μπορείτε να λάβετε από το τμήμα Νέων του Αριστοτελείου...)