Πληροφορική

Στις 23 Μαΐου 2019 διεξήχθησαν στο σχολείο μας οι εξετάσεις πληροφορικής. Από τους 62 συμμετέχοντες επέτυχαν των εξετάσεων 59 (ποσοστό επιτυχίας 95%). Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων. Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους!

Περισσότερα

Στις 22 Μαΐου 2018 διεξήχθησαν στο σχολείο μας οι εξετάσεις πληροφορικής. Από τους 70 συμμετέχοντες επέτυχαν των εξετάσεων 67 (ποσοστό επιτυχίας 96%). Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων. Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους!

Περισσότερα

Στις 23 Μαΐου 2017 διεξήχθησαν στο σχολείο μας οι εξετάσεις πληροφορικής. Από τους 69 συμμετέχοντες επέτυχαν των εξετάσεων 64 (ποσοστό επιτυχίας 93%). Από τους επιτυχόντες 38 αρίστευσαν (βαθμολογία 90% και πάνω) δηλαδή ποσοστό αρίστων 59%. Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων. Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους!

Περισσότερα

96,4% ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πληροφορικής, οι μισοί εκ των οποίων πέτυχαν άριστη βαθμολογία (μεγαλύτερη του 90%) !!!!

Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις πληροφορικής που διεξήχθησαν στο σχολείο μας στις 9 Μαϊου 2016.

Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους!

Περισσότερα

97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πληροφορικής, οι μισοί εκ των οποίων πέτυχαν άριστη βαθμολογία (μεγαλύτερη του 90%) !!!!

Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις πληροφορικής που διεξήχθησαν στο σχολείο μας στις 12 Μαϊου 2015.

Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους!

Περισσότερα

96% ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πληροφορικής !!!!

Παρακάτω βρίσκονται αλφαβητικά τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις πληροφορικής που διεξήχθησαν στο σχολείο μας στις 20 Μαϊου 2014.

Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους!

Περισσότερα

Υποκατηγορίες