Το ΔΣ της Εκπαιδευτικής Σερρών ΑΕ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ζήσης Νικόλαος

Πρόεδρος

Καρβούνης Δημήτριος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρικάκης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος

Θεολόγου Απόστολος

Μέλος

Κεφαλάς Δημήτριος

Μέλος

Πουλιτσίδης Αγάπιος

Μέλος

Μυσιρλής Σπυρίδων

Μέλος