Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο.

Τα σύγχρονα σχολεία καλούνται να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική τους βελτίωση, την μελλοντική τους απασχόληση και τη συμμετοχή τους στη κοινωνία ως ενεργοί πολίτες.

Αυτός ήταν ο ρόλος τους ανέκαθεν, αυτό όμως που προστέθηκε στη σύγχρονη εποχή είναι το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης των νέων για τις μελλοντικές τους ζωές διευρύνονται και αλλάζουν ταχύτατα.

Οι δεξιότητες επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες, η χρήση νέων τεχνολογιών και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες γίνονται όλο και αναγκαιότερες στα πλαίσια της ενωμένης Ευρώπης.

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στοχεύουν στην ενίσχυση όλων αυτών των δεξιοτήτων και όπως ήταν φυσικό εντάχθηκαν στη σχολική ζωή του Αριστοτέλειου.

Από το 2007 ως και το 2009, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-Twinning, μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συνεργαστήκαμε εξ αποστάσεως, με ομολόγους μας από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υλοποιήσαμε το έργο «Η Ευρώπη με λίγα λόγια» (“Europe in a nutshell”) στο οποίο με γλώσσα εργασίας τα αγγλικά και ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών παρουσιάσαμε τα ελληνικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις και γνωρίσαμε αντίστοιχα 15 άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. (http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm)

Έχοντας αποκτήσει δεξιότητες γνώσεις και εμπειρίες από τη συμμετοχή μας στο e Twinning αποφασίσαμε, όπως συνηθίζουμε στο Αριστοτέλειο, να ανεβάσουμε τον πήχη, δηλώνοντας συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm).

Πρόκειται για ένα τομεακό πρόγραμμα του ευρύτερου προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme - LLP).

Κάτω από την «ομπρέλα» του συγκεντρώνονται το σύνολο των τομεακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από την παιδική ηλικία ως τα γηρατειά που είναι γνωστά με τις ονομασίες Comenius για τα σχολεία, Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και Grundtvig για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Σε όλα αυτά τα προγράμματα η κινητικότητα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.