Γενικά

Τα σύγχρονα σχολεία καλούνται να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική τους βελτίωση, την μελλοντική τους απασχόληση και τη συμμετοχή τους στη κοινωνία ως ενεργοί πολίτες.

Αυτός ήταν ο ρόλος τους ανέκαθεν, αυτό όμως που προστέθηκε στη σύγχρονη εποχή είναι το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης των νέων για τις μελλοντικές τους ζωές διευρύνονται και αλλάζουν ταχύτατα.

Οι δεξιότητες επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες, η χρήση νέων τεχνολογιών και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες γίνονται όλο και αναγκαιότερες στα πλαίσια της ενωμένης Ευρώπης.

Περισσότερα