Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

The Gate

Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe

THE GATE (2016-1-SK01-KA219-022503)

Στην πόλη των Σερρών το χρονικό διάστημα 23-30 Μαρτίου 2017 και στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠ/ΡΙΟ , έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών που συμμετέχουν στο προαναφερθέν πρόγραμμα « Η Πύλη- The Gate», κύρια ιδέα του οποίου είναι να εκφράσει την αρνητική στάση, μέσω της τέχνης, απέναντι σε όλες τις μορφές των φυλετικών και εθνικών διακρίσεων και της ξενοφοβίας.

Τα σχολεία που συμμετείχαν προέρχονταν  από τη Niort της Γαλλίας, Diss της Αγγλίας, Mausslaus της Ολλανδίας, Prizvetza της Σλοβακίας, Palermo της Ιταλίας, Statte της Ιταλίας και από την πόλη των Σερρών (Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών). Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανήλθε στους πενήντα δύο (52), σαράντα δύο μαθητές και εννέα εκπαιδευτικοί. Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών συμμετείχε στο πρόγραμμα με είκοσι μαθητές.

Περισσότερα