Ενέργεια και Επαγγελματική Αποκατάσταση

Στο διετές αυτό πρόγραμμα που είχε τίτλο “Ενέργεια και Επαγγελματική Αποκατάσταση” (EnergyandEmployability) πήραν μέρος σχολεία από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Κάθε χώρα συμμετείχε με ένα σχολείο και τη χώρα μας εκπροσώπησε το Αριστοτέλειο.

Ville d’agen, France

COMENIUS  2013
Ville d’agen, France
 
Σε αυτό το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17/11/2013 - 22/11/2013, συμμετείχαν 5 κορίτσια από το σχολείο μας.
  • Βασιλική Μητροπούλου (γ’ γυμνασίου)
  • Βασιλική Χατζόγλου (γ’ γυμνασίου)
  • Δήμητρα Τσάμη (γ’ γυμνασίου)
  • Ελένη Θεοχάρη (γ’ γυμνασίου)
  • Φανή Μαρμαρέλλη (γ’ γυμνασίου)
Με τη συνοδεία 2 καθηγητών,
  • Κώστας Αλεξιάδης
  • Φωτεινή Τενεκετζή
Περισσότερα

Energy and Employability-Local Solutions for New Changes

(2012-1-ES1-COM06-53492 7)

Το έργο επικεντρώνεται  σε οικολογικά θέματα και στην απασχόληση. Μαθητές από όλα τα σχολειά θα συνεργαστούν ως μια «εικονική εταιρεία συμβούλων», η οποία θα διερευνήσει και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και  την δημιουργία θέσεων εργασίας .

Περισσότερα

Μπορείτε να δείτε παρακάτω βίντεο από την επίσκεψη στη Γερμανία στα πλαίσια του προγράμματος “Ενέργεια και Επαγγελματική Αποκατάσταση” (EnergyandEmployability).

Περισσότερα