Μικρός Αριστοτέλης

Παίξτε με τον Μικρό Αριστοτέλη (με το ποντίκι σας...) και ταϊστε τον (από την επιλογή more)...!